DET SKER i 2023


 • 26.3. kl. 10-12       Affaldsindsamling, start ved branddammen. Der serveres kaffe og kage, og                                   sodavand
 • 9.4. kl. 11-13         Æggetrilning på Møllebakken. Mulighed for at grille. Medbring selv fortæring

.

 • 15.4. kl. 22            Dark Sky på Dyret

 • 14.5. kl. 19            Bankospil i Medborgerhuset

 • 23.6. kl. 17            Sct. Hans Aften på Havvejen 113. Spis-sammen medbragt mad kl. 18. Der vil                                    være dej, pinde og bål til snobrød. Salg af øl, vin og sodavand. Båltale og bål                                  kl. 20.

 • 23.7. kl. 10-14       Loppedag i hele Onsbjerg. Foreningen annoncerer.
 • 23.7. kl. 18            Fællesspisning af medbragt mad på sportspladsen. Salg af øl, vin og                                                sodavand.


 • 14.10. kl 13:30      Guidet byvandring. Start ved Hjemmeværnsgården.
 • 2.11. kl. 19             Andespil i Hjemmeværnsgården.

 • 3.12. kl. 17             Lystænding ved Kirkedammen. Der serveres varme drikke.

 • Feb. 2024             Generalforsamling. Annonceres senere.

   

   

  Indvielser af byfornyelsesprojekter annonceres løbende i Samsø Posten og

  / eller på Facebook.

   

   

  Ændringer kan forekomme.Har du ideer eller spørgsmål omkring Onsbjerg borgerforening eller hjemmesiden. Så skriv


På forhånd tak