Onsbjerg Kirke hedder også Hellig Kors Kirke (Foto: John Lykke Kristensen, JLK)


Den gamle Onsbjerg Skole på Tanderupvej, nu med rigtig mange andre aktiviteter (Foto: JLK)


Onsbjerg Hovedgade set mod syd (Foto: JLK)

                                                                                     Et sidste minde om, at huset har rummet en købmandsbutik (Foto: JLK)


Den gamle legepladsen med Lilleskolen bagved (Foto: JLK)


Den ældste skole i Søndergade, nu  privatbolig (Foto: JLK)


    Æggetrilling på Dyret 2023

02


Vest for kirken ligger et fint anlæg med gamle gravstene (Foto: JLK)

.

Børnehuset har hjemme i den nedlagte skole (Foto: JLK)


Lilleskolen i det tidligere hotel og købmand på Stadionsvej (Foto: JLK


Og en rest fra dengang el og telefon kom via luftledninger (Foto: JLK)


Ved legepladsen er der også to petanque-baner (Foto: JLK)


Lige ved siden af den gamle skole i Søndergade ligger gadekæret (Foto: JLK)


Det gamle sprøjtehus (Foto JLK)