Affaldsindsamling 2023

Landsamling 2023

                       Der klargøres

Afspritning efter          indsamlingen

      i Onsbjerg

                Lidt af dagens høst

   frokosten er klar

   Der planlægges

  Sammenpakning

        et rengjort                   byområde