Projekter der arbejdes på eller er lavet


Af Landsbypuljen (som er 80 % statslig og 20 % kommunal) er der til Onsbjerg afsat 1 million kroner: 600.000 kr. til trafikforanstaltninger, 200.000 til byforskønnelse og 200.000 til legeplads m.m.

   Der blev afholdt et møde på sportspladsen den 25. maj, hvor en del borgere mødte frem. Sagen blev behandlet på Onsbjerg Borgerforenings generalforsamling (som var udsat til) den 31. maj. Bestyrelsen har arbejdet videre med sagen, og den 13.7. afviklede borgerforeningens bestyrelse et møde med de interesserede, som var mødt frem den 25. maj.

   Mindre grupper har derefter arbejdet videre med enkeltelementer, og den 5. august mødtes bestyrelsen + gruppemedlemmer med teknisk forvaltning, hvor ideerne, nu med prisoverslag, blev drøftet.

   Inden tiltagene skal behandles i de kommunale udvalg og kommunalbestyrelsen vil Teknisk Forvaltning og Onsbjerg Borgerforening fortsat være i dialog.

   Angående trafikforanstaltninger er der særlig fokus på hastighedsdæmpning på Hovedgaden og Søndergade samt tydeliggørelse og sikring af cykelruten gennem Onsbjerg.

   Inden for området byforskønnelse er der blandt andet fokus på Onsbjergs 4 indfaldsveje, Kirkedammen og Sprøjtehuset. Mere information om byen indgår i planerne.

   Der arbejdes med anlæggelse af en ny legeplads incl. faciliteter for unge og voksne.

 

Interesserede kan altid henvende sig til Medlemmer af Onsbjerg Borgerforenings bestyrelse (borgerforeningen-onsbjerg.dk). 

Planerne forventes at blive til virkelighed i løbet af 2022 - 2024.

1. FORSKØNNELSE AF KIRKEDAMMEN I ONSBJERG


Onsbjerg Kirke er meget besøgt både af lokale borgere og turister. Efter

kirkebesøget ønsker mange at nyde en stille stund ved anlægget

”Kirkedammen”. Tidligere blev anlægget passet af graverne, men det er

nu ophørt, hvorfor anlægget er voldsomt tilvokset og nærmest ikke

tilgængeligt.


For os er anlægget ”Kirkedammen” en lille kulturel perle med fred og ro,

historie og biodiversitet, næsten en ganske lille park. Derfor skal der også

opsættes bænke, så man får lyst til at blive lidt længere.


Vi vil bevare de gamle gravsten og opsætte informationstavler om dem, ligesom vi vil opsætte informationstavler om, hvad man kan se af planter og dyr. Stedet vil blive et lille sted med information om Onsbjergs historie samt om plante- og dyrelivet ved dammen.


Bjarne Manstrup spørges ang. penge til løbende vedligeholdelse. Tilgroning og ukrudt fjernes, Bundslam fjernes evt. Stien rundt om dammen udformes som sansesti (forskellige belægninger), Informationsskilte opsættes om historie og biologi.


Desuden overvejes det at etablere en sansesti / barfodssti, hvilket vil være enestående på Samsø.


Vi ønsker at skabe et fællesskab omkring pasning af stedet fremover, et lugelaug. Dette vil bidrage til styrkelse af sammenholdet i Onsbjerg. Gruppen vil så mødes 4-5 gange om året og sørge for at alt omkring dammen er pænt og i orden.


2.BEVARELSE AF SPRØJTEHUSET I ONSBJERG


Vi vil gerne lade bevarelse af det gamle sprøjtehus i Onsbjerg indgå som en del

af byforskønnelsen under landsbypuljen, og der med sikres mod yderligere

forfald. I dets nuværende tilstand er det ikke nogen pryd for byen.


Sprøjtehuset har stor historisk betydning for vores lille landsbysamfund, som

ellers ikke er rig på historiske bygninger.


Sprøjtehuset ligger på Stadionsvej, lige dér hvor Bjælkerenden

(nu kaldet Præstegårdsrenden) løb forbi, da den var et åbent vandløb.

Dermed var der let adgang til vand, hvis der var brug for hurtig udrykning

med den håndpumpede brandsprøjte.


Vi tænker at indrette huset med lokal information, lidt ligesom i krudthuset ved Vesborg Fyr, tårnet på Ballebjerg, eller møllestubben i Besser.


3. Yderlige tiltag til forskønnelse af byen


1) ”Byport” i begge ender af Hovedgaden (udformning ikke besluttet, måske Odin-motiv?).

2) Matrikel nr. 168 (ved Søndergade): Bord-bænke-sæt og informationstavle

Legeplads m.m

Området er aftalt med OGU (syd for klubhuset nær Den Gamle Lægebolig) I forbindelse med legepladsen kan der være bålplads, et overdækket rum etc. Petanquebanerne flyttes evt. hen ved siden af den nye legeplads.

Der blev talt om parkeringsplads med indkørsel fra hovedvejen (over for Dæj Glowi Grill).


 Der bliver generelt brug for nogle skilte til at advare (fx farligt vejkryds) og til at informere (fx legeplads).

Trafikregulering

1) Hastighedsdæmpning: a) Vejbump ligesom ved kirken i Tranebjerg i begge ender af Hovedgaden og ved indkørslerne fra Torup og Pillemark. b) Krydset Hovedgaden / Søndergade / Kirkevej belægges med rød asfalt. c) Fartmåleren i syd flyttes ud til byskiltet.


2) Cykelruten: a) Cykelruten markeres med blå asfalt ved indskørslen fra nord samt stykket fra Smedevej til Østervangen. b) Svingchikane ved cykelstiens udmunding fra Smedevej til Søndergade.

Har disse oplysninger givet dig lyst til deltage i et eller flere af projekterne, så skriv til Borgerforeningen på nedenstående link, og du vil snarest blive kontakter.